Bobodoran Sunda : ORANG TERKENAL

8 July 2014 8,579 views One Comment
Advertisement

Anak jaman sekarang memang pintar tapi kadang karena kelewat pintar jadinya bodo… Hehehehe… Inimah cuma cerita fiktif dalam bobodoran Sunda kita kali ini, sambil kita perbanyak kosa kata bahasa sunda kita… Mari kita simak..
image

Dina hiji mangsa di sakolaan aya guru anu nuju ngawulang ka muridna, mung aya hiji muridna anu tunduheun.
Pada suatu saat di sebuah sekolah ada guru yang sedang mengajar muridnya, tapi ada satu muridnya yang mengantuk.

Pa Guru : dono, ku bapa diperhatosken maneh ti tadi tunduh wae. Cobi saha THOMAS ALFA EDISON?
Pak Guru : dono, bapak perhatiin kamu dari tadi ngantuk saja. Coba Siapa THOMAS ALFA EDISON?

Dono : Teu terang pa
Dono : Tidak tau, Pak

Pa guru : tuh kan bener maneh teu merhatikeun….. Pami JAMES WATT terang?
Pak Guru : Nah bener kan kamu ga merhatiin…. Kalau JAMES WATT tahu??

Dono : Komo sareng eta… Teu kenal abi mah
Dono : Apalagi sama dia… Tidak kenal aku

Pa guru : Pami ALEXANDER GRAHAM BELL?
Pak Guru : Kalau ALEXANDER GRAHAM BELL?

Dono: Aduh, pa teu terang sadayana oge pa
Dono : Aduh, Pak Tidak kenal semua Pak

Pa Guru : Eta sadayana maneh teu terang?
Pak Guru : Itu semuanya kamu tidak tau ?

Dono : Taah, cobi Bapa ku abdi ditaros, Bapak terang teu pa ROHIM?
Dono : Naahhh, coba Bapak saya tanya, Bapak tau tidak Pak ROHIM?

Pa Guru : Saha eta ?
Pak Guru : Siapa dia?

Dono : Pami HAJI ABBAS? NYOMAN KADAR ?? PETRUS PAIJO KEMIL?
Dono : Kalau HAJI ABBAS? NYOMAN KADAR ?? PETRUS PAIJO KEMIL?

Pa Guru : Cekap cekap Dono…. Saha aranjeuna eta ?
Pak Guru : Stop stop Dono… Siapa mereka itu??

Dono : Abdi mung masihan terang ka bapa…. Teu sadaya jalmi anu Bapa kenal, abdi oge kenal…
Jalmi anu abdi kenal, Bapa oge teu kenal.. Urang sadaya manusa pa, gaduh kenalan nyalira.

Dono : Aku cuma mau ngasih tau Bapak.. Tidak semua orang yang Bapak kenal, aku juga kenal… Orang yg aku kenal, Bapak juga tidak kenal.. Kita ini manusia pak, punya kenalan sendiri

Related posts:

  1. Bobodoran Sunda : maling ayam pengen tobat
  2. Bobodoran Sunda : jeruk manis atau asem
  3. Bobodoran Sunda : pengemis sombong
  4. Bobodoran Sunda : Kemasukan Air
  5. Trik Suami yang ingin punya istri lagi
Bobodoran Sunda : ORANG TERKENAL | gustav | 4.5

One Comment »

Tinggalkan Pesan!

Silahkan tinggalkan komentar atau pesan anda...