Membedakan Pengucapan é, e, dan eu dalam bahasa sunda

25 April 2014 78,110 views No Comment
Advertisement

Kamus-sunda-11

Dalam basa Sunda, antara é dan e diucapkan berbeda. begitu juga antara é dan eu, atau e dan eu. Mari kita lihat lagi contohnya :

 1. é ->saré, hapé, béja, émber, banténg : dibaca seperti kita mengucapkan kéré
 2. e -> peti, semir, kendi, kembang, bendungan dibaca seperti kita mengucapkan ke
 3. eu -> seuneu, reungit, baeud, haseum, leumpang dibaca seperti kita mengucapkan ke tapi ada sedikit unsur huruf u 🙂 di bahasa indonesia kayanya gak ada deh

Coba bedakan 3 kalimat dibawah ini :

 1. Masing nyuhunkeun ka Papap ogé, angger moal dipasihan.
 2. Upami nuju di kelas mah hapéna ogé sok dipareuman.
 3. Maksudna mah ngabéjaan yén engké soré rék nyampeur, ngarah bisa bareng indit ka pasar.

dari tiga kalimat di atas, kita harus bisa membedakan mana yang menggunakan é, e, atau eu. nah sekarang coba ucapkan kata-kata berikut dan rasakan perbedaannya :

ogé, hapéna, ngabéjaan, yén, soré, rék angger, kelas, bareng, tempat nyuhunkeun, dipareuman, nyampeur engké

Hati hati ya, beda pengucapan bisa beda makana. Coba perhatikan beberapa contoh berikut :

 1. 1. kecap dengan kécap
  kecap= kata : Ampir kabéh kecap basa Sunda geus aya dina kamus panganyarna.
  kécap = bumbu masak : Ngagoréng sangu mah kuduna maké kécap, ngarah ngeunah.
 2. 2. Serang dengan sérang
  serang = serbu : Pék serang ayeuna kénéh, meungpeung musuh keur balangah
  sérang = sawah : Bapa Haji ngagaleuh sérang di Majalaya, legana ampir sahektar
 3. kerok—kérok
  kerok = mebersihkan dengan alat tipis : Kerok heula kokotor dina ubin téh, terus sapukeun.
  kérok = salah : Kadé ngitung duit beubeunangan digawé téh bisi kérok.

untuk itu mari belajar mengucapkan kalimat dalam bahasa sunda dengan benar… Mari terus hidupkan bahasa dan budaya sunda Smile

Related posts:

 1. Tata Bahasa dan Pengucapan dalam Bahasa Sunda
 2. Mengenal kalimat sapa dan ungkapan dalam bahasa sunda
 3. Mengenal Imbuhan dalam Bahasa Sunda
 4. Perubahan makna kata yang signifikan dalam Bahasa Sunda
 5. beberapa hal yang harus anda ketahui dalam belajar Bahasa Sunda
Membedakan Pengucapan é, e, dan eu dalam bahasa sunda | admin | 4.5

Tinggalkan Pesan!

Silahkan tinggalkan komentar atau pesan anda...